Vacancy Details

You will need to login to apply for this job.

Job Title: Receptionist, Based in Bridgend - Scale 3/4

Post: 4205

Based At:  Police Headquarters, Bridgend

Open From  02/10/2018 09:00:00 to  23/10/2018 12:00:00

Starting Salary:  £18,123 raising to £21,837

An opportunity has arisen for a dedicated Receptionist to handle client-facing duties as well as general office management tasks at our main reception based at  Police Headquarters.

 

The ideal candidate has excellent communication and multitasking skills, a positive attitude and a strong work ethic.  Must have 2 years reception skills or relevant experience.  Level 4 welsh speaking is essential.

 

This role is suitable for part time/job share workers.

 

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

 

For further information, please contact Helen Hayman on 01656 655555 ext 70261

Mae cyfle wedi codi i Dderbynnydd penodedig ymdrin â dyletswyddau sy'n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â thasgau rheoli swyddfa cyffredinol yn ein prif dderbynfa ym Mhencadlys yr Heddlu.

 

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ac amldasgio gwych, agwedd gadarnhaol a moeseg waith gref. Rhaid meddu ar ddwy flynedd o sgiliau derbynfa neu brofiad perthnasol. Mae meddu ar gymhwyster Cymraeg Iaith Lefel 4 yn hanfodol.

 

Mae'r rôl hon yn addas ar gyfer gweithwyr rhan amser/rhannu swydd.

 

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

 

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i gael ei fetio hyd at lefel RV.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Helen Hayman ar 01656 655555 est 70261You will need to login to apply for this job.